Beffen en vingeren neuken ede

beffen en vingeren neuken ede

Toch wel fijn dat we op sommige gebieden nog zo excelleren in de wereld en voor vol worden aangezien. Ondanks het feit dat onze minister van Justitie zich haast op symbolische wijze door het Haagse verkeer frummelt. Die had betrekking op de Franse serie moordenaar Patrice Alègre, die vorige maand erkend heeft begin jaren negentig in Toulouse twee voor hem werkende prostituées te hebben vermoord. Ze zouden teveel weet hebben gehad van sado-séances met meerder- en minderjarigen op een kasteel in de buurt waaraan notabelen van de stad, onder wie de toenmalige burgemeester en lieden uit de befsector, zouden hebben deelgenomen.

De sportieve prestaties van de heren in kwestie zouden met een videocamera voor de eeuwigheid zijn vastgelegd door de travestiet Claude Martinez. En ook hij legde het loodje. Tijdens het justitiële onderzoek werden bij Martinez o. Het zal niemand verbazen dat daarmee geen hol werd gedaan. De hele zaak verdween in een diepe kast en zou daar zijn gebleven als twee andere ex-werkneemsters van Alègre kortgeleden niet hadden besloten la chatte de bel aan te binden.

Sindsdien is het onrustig in Toulouse en de beschuldigingen en ontkenningen gieren door de avenues. Er kwam een nieuw gerechtelijk onderzoek op gang en daarbij is inmiddels vastgesteld dat zowel de video’s als de agenda van Martinez verdwenen zijn. Ook de weduwe van de trafo bleek nooit te zijn ondervraagd over de contacten van haar echtgenoot.

Kortom, een klassiek verhaal in dit genre dat ook in Nederland verschillende voorbeelden kent. Vooral de casus van de vijf jaar geleden vermoorde Gerrie Ulrich draagt dezelfde kenmerken als die van Alègre, zij het dat het in het Zandvoortse geval om jongens ging.

Maar ook bij Ulrich was er sprake van video’s en adresbestanden. Ooit in dit verband nog iets gehoord over beelden van zeiltochtjes op de Noordzee met aan het Koninklijk Huis gelieerde heren?

En is er ooit iets aan de oppervlakte gekomen over ex-minister Job de Ruiter, buiten onze revelaties in Roze Balletten aflevering 12 zie Kleintje Actueel-followup en aflevering 13 van déze serie in dezelfde rubriek?

Alles in diepe kasten begraven. Tot het toeval ons wellicht te hulp schiet. Tenzij je een ongelukkige sloeber uit Amsterdam-Oost bent of toevallig Spooren heet. Minister Donner hoeft maar een keer van zijn fiets te stappen voor een reprimande aan het adres van de Gaykrant en Panorama en heel het raderwerk staat stil.

Het zal je ook maar gebeuren dat je van roddeljournalistiek wordt beticht. En wordt bedreigd met een miljoenenclaim als je de naam van zijn hoogste ambtenaar durft te noemen in verband met vermeende bezoekjes aan de Praagse homobar Pinocchio. Het zij zo, maar het weerhoudt ons er niet van om dezezaak van enige context te voorzien. De naam Pinocchio is in dit verband namelijk al eerder gevallen. Een soortgelijke bar in Berlijn draagt dezelfde naam.

Een aantal jeugdige tot zeer jeugdige prostitué’s werd daar in de jaren negentig benaderd door lieden uit de organisatie van de bekende Britse pedo Warwick Spinks en naar Amsterdam gelokt. Onder wie de in de zomer van in Nederland zoekgeraakte Manuel Schadwald, wiens natuurlijke vader Rainer Wolf werkzaamheden verrichtte voor de Stasi. Net als de eveneens in het dossier-Schadwald voorkomende kinderhandelaar Peter Goetjes zie ook deel 4 van deze serie op de Followup -site.

Toen het Spinks en zijn Britse kornuiten in Amsterdam te heet onder de zolen werd verhuisden ze aan het begin van deze eeuw naar Praag.

En opnieuw naar een Pinocchio, waar volgens insiders Spinks aan de touwtjes trekt. Naast de lijn die er blijkens het onderzoek van het OM in verband met de affaires in Eindhoven en Weert bestaat tussen Nederland en Tsjechië loopt er dus ook nog een tussen Amsterdam en Praag. Beide vrijwel zeker behorend tot hetzelfde netwerk. Het netwerk van Spinks met zijn oude Stasi-connectie. Klaar ben je ermee als je in hun handen valt. Mogelijk is dat de reden waarom Donner zo venijnig van zijn fiets stapte.

De gebeurtenis werd ondermeer georganiseerd door een stel imposante instituten. En ook zo keurig. Zoals het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van de zo onkreukbare Colin Powell, die willens en wetens met een pak leugens de VN te kakkert zette en de inval in Irak van een legaal verfje voorzag om het land te kunnen leeghalen.

Of het zo bijzonder ethische Pricewaterhouse Cooper, dat Ken Lay’s voorgekookte boeken vrolijk goedkeurde terwijl die jarenlang samen met zijn onderknuppels miljarden en miljarden dollars wegsluisde naar zonnige oorden waar meneer Belasting gewend is om elke dag een siësta van 24 uur in te lassen? Is dat ook geen bekende? We gaan terug naar 19 augustus van dit jaar. Toen schreven wij dat een Zwitserse rechter het Pakistaanse echtpaar Zardari-Bhutto ondermeer had veroordeeld tot het terugbetalen van 12 miljoen dollar aan de huidige Pakistaanse regering.

Dat waren namelijk steekpenningen die de voormalige premier en haar man hadden ontvangen van In ruil voor een paar vette contracten. De onderneming heeft zijn vertrouwenwekkende imago verder nog te danken aan het feit, dat zij in de jaren negentig een paar jaar onder leiding stond van ene James Woolsey die direct daarna door Clinton werd aangesteld als directeur van de CIA. Verder wordt SGS ervan verdacht lekker profijtelijk bezig te zijn geweest binnen een Europees handelsproject met China.

Kortom, allemaal honourable men. Met wie Piet Hein’s topjongen gerust door één deur kon. Nou ja, misschien niet die van Pinocchio. Maar de rest van de Praagse deuren wel. Dat je als gerenommeerd dagblad Kleintje Muurkrant niet als bron durft te gebruiken als het om heikele zaken gaat, soit.

Hoewel wij zelden of nooit uit ons nekgewas zitten te lullen. Maar dat je ook niet durft te verwijzen naar het NOS-journaal is te gek voor woorden. Toch gebeurde dat vandaag bij de meeste landelijke kolommenvullers. Volgens het Journaal had een jarige man aangifte gedaan bij de politie. Hij zou in toen hij dertien jaar was in de Praagse homobar Pinocchio zijn bestegen door ene Joris D. Later zou hij deonverlaat herhaaldelijk hebben waargenomen in het inmiddels landelijk bekend geraakte Eindhovense Anne Frankplantsoen.

En dan niet bij een wandeling met een aangelijnd Pekineesje. Zoals wij al eerder meldden ging het om de secretraris generaal van het Ministerie van Justitie. Gezien de bombarie die op de voorpagina’s ontstond over PSV-directeur Fons Spooren die in hetzelfde plantsoen zijn sporen naliet, zou je in dit geval toch ook mogen rekenen op enig vuurwerk.

Hier en daar is zelfs nog steeds sprake van “ topambtenaar ” in plaats van de hoogste ambtenaar. En dat alleen omdat meneer Donner pissig van zijn fiets stapte om waarschuwend met zijn vingertje te zwaaien. Wee je gebeente als je mijn secretaris generaal bezwaddert. Dan kan je een miljoenenclaim verwachten.

En raar, maar de hele meute wordt voorzichtig. Zonder twijfel na verdere oekaze’s van het ministerie en wellicht van politiek Den Haag. Want onze vermeende kindervriend heeft een prachtige carrière gemaakt bij Justitie.

Vooral de positie van directeur generaal van de afdeling Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, die hij bekleedde tussen en november toen hij secretaris generaal werd, verschafte hem veel aanzien en dienstreizen naar het buitenland. Van dat laatste hebben wij bij een eerdere gelegenheid al als voorbeeld zijn reis in naar Praag genoemd. Ervan uitgaande dat voornoemde jarige zijn hele hebben en houden niet voor J.

Doedel op het spel heeft gezet kunnen we ervan uitgaan dat de heer D. Waarom dan niemand bij het vorderen van diens carrière heeft gedacht aan de mogelijke chantabiliteit van de topambtenaar in wording is een raadsel. Of is het nog steeds zo dat de meest chantabele mensen op de hoogste posten worden gezet?

In dat geval hebben we nog veel te verwachten. Eerst deed de jarige “Janos” aangifte. Dat hij door Joris D. Vervolgens werd hij twee dagen lang door de politie van Den Bosch verhoord. Eerst vriendelijk, na een paar telefoontjes van hogerhand wat minder vriendelijk.

Dat zag hij even niet zitten en hij trok in arren moede zijn verklaring weer in. Erger nog, hij suggereerde dat hem door een journalist geld was beloofd als hij aangifte zou doen. Rond vijf uur gistermiddag stond hij op straat.

Om kwart over vijf verscheenhet jubelende persbericht. En ook minister Donner meldde zich nog even triomfantelijk vanaf zijn buitenlandse vakantieoord en kondigde nieuwe stappen aan tegen de pers.

Maar daarmee waren we er niet. Want niet veel later verscheen “Janos” voor de teevee en verklaarde dat zijn aangifte wel degelijk juist was. Je zou bijna denken dat er wat in de koffie zat op het politiebureau.

Blijft staan dat zijn aanvankelijke verklaring haast te duidelijk is om vals te zijn. Waarom zou “Janos” nou precies Joris D. Om nog maar te zwijgen over het tiental andere, gelijkluidende verklaringen die volgens de Gaykrant en de Pano bij een notaris liggen.

En die eveneens Donner’s secretaris generaal aanwijzen als een kinderliefhebber. Het wordt tijd voor de coming out van de andere getuigen. Dat zou gebeurd zijn via een oekaze van Joris Demmink, sinds november vorig jaar secretaris generaal van het ministerie van Justitie en volgens Maas een VVD-er.

Demmink zou Nawijn erop hebben gewezen dat er een gerechtelijk vooronderzoek tegen Maas onderweg was. Het ministerie van Justitie laat meteen weten dat het verhaal geen enkele grond heeft. Demmink nam een advocaat in dearm en dreigde Maas met een proces wegens smaad. Maas werd twee dagen ondervraagd door de rijksrecherche. Eerst vriendelijk, maar na een telefoontje van hogerhand wat minder vriendelijk. Hij werd zelfs bedreigd met arrestatie.

Dat zag Ed even niet zitten. Om vijf uur ‘smiddags tekende hij een verklaring waarin hij toegaf dat het om een valse beschuldiging ging. Een kwartier later verspreidde het OM al een persbericht over de goede afloop van de affaire.

Daarna vertrok de vastgoedhandelaar naar zijn geliefde Tenerife om van de schrik te bekomen. Zowel secretaris generaal Demmink als minister Donner kondigden aan de vertegenwoordigers van de media die van het incident melding hadden gemaakt stevig te zullen aanpakken. De een via de rechter, de ander via een wetswijziging. Het eerste deel van dit tweeluik is juist. Het tweede deel is een persiflage. We zeggen het maar even. Voor wij ook met allerlei rechtzaken worden geconfronteerd. Dat is niet zo.

Er zijn meer organisaties die zich daarmee onledig houden. Zoals de Fondation Princesse de Croy die overigens nauw met Morkhoven samenwerkt. Op 9 oktober jl. Op 15 oktober werden zowel de website van de Fondation als de gezamenlijke nieuwsbrief van de twee anti-pedo organisaties door het Canadese Bravenet geëlimineerd. Aanleiding was een klacht van ene Charly Nyst die schermde met een juridische surprise als Bravenet niet onmiddellijk ingreep. Mede namens ex-rijkswachtkolonel Jean Marie Brabant, die hij dan wel niet kende maar wiens reputatie garant stond voor het trillen van heel België als hij in beweging kwam.

Charly greep naar deze indrukwekkende middelen omdat hij zich zwaar in het kruis getast voelde door een artikel van een paar weken daarvoor waarin niet al te intelligente correspondentie van hem stond afgedrukt.

Diezelfde klacht had hij ook bij MSN gedeponeerd die naar aanleiding daarvan had ingegrepen op de site van Morkhoven. Merkwaardigerwijs vonden deze schermutselingen plaats onder het hoofdje Belgische staatsveiligheid. Niet eens zo zot natuurlijk, gezien de namen van allerlei hoge mieters die sinds affaires als die van De Bende van Nijvel en Dutroux in de Belgische samenleving binnen deze context circuleren.

Tot die van de koning toe. En de armen van hoge mieters reiken nu eenmaal ver. Zoals wij vorige week ook in Nederland nog gewaar werden. De klusjesman van een stel weeshuizen van de Casa Pia-organisatie, die op bestelling minderjarige jongens leverde aan een ring van financieel redelijk bedeelde lieden maar ook zelf zich stelselmatig vergreep aan zijn pupillen. Tot die ring van verfijnde carnivoren behoorde zoals wij al eerder meldden de socialistische fractieleider Pedro Pedroso die in het voorjaar zijn veters, zijn riem en zijn stropdas mocht inleveren.

Op 8 october jl. Zelf zegt ie dat er sprake is van een politieke hetze. Daarom zag hij er ook geen been in om zijn plaats in het Parlement weer in te nemen. Met toestemming van de meerderheid van de geachte afgevaardigden, die in april op zijn verzoek Pedroso’s immuniteit tijdelijk hadden opgeheven.

Hoe Joao met de Pet hierop reageerde is niet moeilijk te raden. Maar ook binnen politiekringen borrelde het stevig. Dat resulteerde in het lekken van op tape opgenomen telefoongesprekken tussen een aantal senioren van de socialistische club, onder wie partijleider Ferro Rodrigues.

Daarin bespraken zij ondermeer de op handen zijnde arrestatie van hun fractieleider. Dat lijkt op voorkennis en dat was het ook. In zulke gevallen ben je al gauw geneigd te roepen dat dan ook de rechtsgang wel beïnvloed zal zijn. Het hemd is nader dan de kilt. Om wat olie op de golven van emotie te deponeren erkende de socialistische president Jorge Sampaio vorige week tijdens een zeldzame monoloog voor de Portugese teeveecamera’s dat hij inderdaad vooraf van de arrestatie van Pedroso had geweten maar dat hij zich had onthouden van welke ingreep dan ook.

Verder zei hij begrip te hebben voor de heisa die de zaak in Portugal had veroorzaakt, maar dat het zo langzamerhand tijd werd ook aandacht te schenken aan andere problemen in de samenleving. Ook in Nederland waar de dramatische gelijksoortige film met interessante rollen van o. Maar wij zijn geduldig en gaan niet eerder weg voor hij is afgelopen.

Maar met name rond de secretaris generaal van Justitie pakken zich toch al weer donkere wolken samen. Naar verluidt dook zijn naam namelijk al zo’n tien jaar geleden op bij twee onafhankelijke politieonderzoeken binnen het wereldje van de jongensprostitutie. Er zouden ook toen al verschillende belastende verklaringen zijn afgelegd in de richting van de steeds hoger in het zadel zittende Joris.

Maar als respectievelijk hoofd van de directie Politie en directeur generaal Rechtspleging verkeerde hij in een goede positie om dehem bedreigende draken het hoofd te bieden. En die positie is daarna alleen nog maar verbeterd. Vandaar dat recentelijk bij vuurspuwende monsters als de Gaykrant en Panorama in een handomdraai de vlam werd gedoofd. Dat onze hoogste crimebuster daarmee ook zijn maliënkolder en zijn zwaard weer een tijdje op de rommelzolder kan deponeren lijkt echter wat al te optimistisch.

Buiten de berichten over genoemde politieonderzoeken gonst het in het riolenstelsel van de Nederlandse journalistiek ook van geruchten over Joris’ escapades in Thailand en in een Londen’s hotel.

Bij dat laatste evenement zou de Metropolitan Police zelfs een verbaaltje hebben opgemaakt dat via Interpol bij een Nederlandse politie-instantie terecht zou zijn gekomen. Navraag schijnt tot nu toe niks te hebben opgeleverd. Maar mochten er zich verdere ontwikkelingen voordoen dan zullen wij de laatsten zijn om u dat te onthouden. Wij zijn gek op fabelachtige verhalen.

Panorama en de Gaykrant hebben hun beschuldigingen aan het adres van Joris Demmink ingetrokken. Na een paar gesprekken onder het genot van een bakje leut en een puntje appeltaart met Donner’s secretaris generaal zijn ze bij de twee bladen tot de conclusie gekomen dat er geen sprake was van ontucht.

Met andere woorden, Joris zou zich niet hebben schuldig gemaakt aan het bestijgen van al te jeugdigen. Dat zou in het najaar van toen hij was genomineerd voor de hoogste functie bij het Ministerie van Justitie ook al zijn vastgesteld door de AIVD.

De dienst is daarbij volgens onze eigen bronnen niet over één nacht ijs gegaan door wat in eigen naslagwerkjes te vingeren zoals bij Mabeltje. Ze heeft in haar ijver zelfs een aantal ambtenaren van Donner’s keurkorps gehoord. Maar wat kan je daar nou van verwachten?

Het is niet aannemelijk dat iemand de eventuele bewijzen voor de minder welvoeglijke activiteiten van een van zijn hoogste baasjes in zijn bureaulaatje heeft liggen. Het blijft voorlopig de vraag of de dienst daarnaast enig veldwerk heeft verricht en bijvoorbeeld wat uitbaters van escortservices of jongeherenclubs heeft benaderd met de vraag of die misschien hier of daar nog wat hard in actie-beelden in huis hadden.

Zoals in het geval van de voormalige advocaat van het Koninklijk Huis 1. Bovendien is het vooralsnog onduidelijk wat er met de belastende verklaringen is gebeurd die zijn gedeponeerd bij de beroemde notaris van Pano en de Gaykrant. Zijn de betrokkenen net zo allergisch voor het schelle lamplicht en de dagenlange intimidaties van de Bossche recherche als de schielijk naar Praag vertrokken getuige “ Janos ”? Zo ja, dan kunnen we de zaak voorlopig opzouten.

De hoofdredacteur van Pano op 17 oktober in de NRC: En er zijn mensen die willen dat die beerput dicht blijft. Het kan goed zijn dat daarbij geen middel wordt geschuwd ”. Als we het goed begrepen hebben van onze Haagse bronnen dan is bij het ministerie van Justitie gisteravond een lichte pleuritis uitgebroken na de berichtgeving van het NOS-Journaal over de laatste ontwikkelingen in de affaire rond het seksleven van secretaris generaal Joris Demmink.

Joris zou namelijk hebben toegegeven dat hij wel eens een één-op-één ontmoeting met een jeugdige had gehadvan wie hij niet zeker wist of hij aan de wettelijke minimum-leeftijd voldeed. En het vragen naar een paspoort of een identiteitsbewijs behoort nou niet bepaald tot de vaste ingrediënten van het voorspel.

Kijk, dat zijn de nuances waar het om gaat. De vraag is of Joris zich ooit in een situatie heeft begeven waardoor hij eventueel chantabel werd. En daar is de AIVD vorig najaar naar op zoek geweest. Dat frisse blaadjes van tijd tot tijd zijn te prefereren boven een uitgewaaid herfstblad snapt zelfs een geit.

Maar als ze zo pril zijn dat praktisch alleen maar sprake is van een verzameling jonge nerven wordt het kwalijk. We hebben in deze rubriek al meermalen gewezen op andere gevallen waarin lieden uit het crème van onze samenleving zich op deze wijze kwetsbaar hebben opgesteld 1.

Waarna veiligheids- en opsporingsdiensten naar wij aannemen ijlings werden opgetrommeld om zandzakken voor de deur te gooien. Om meer narigheid te voorkomen. En nou kunnen we wel druk lullen over privacy, maar gebeurtenissen op dit terrein in bijvoorbeeld Leeuwarden, Amsterdam-Oost en Eindhoven hebben aangetoond dat ook op dat gebied duidelijk sprake is van rechtsongelijkheid.

En als ze dat ergens moeten zien te voorkomen is dat op het Ministerie van Justitie. Nieuwslezeres Annet van Trigt wist ons namelijk te vertellen dat tijdens het tripartite overleg tussen Joris en de hoofdredacteuren van de Gaykrant en Panorama Donner’s speerpunt heel wat toegeeflijker is geweest dan we uit het officiële persbericht konden opmaken. Volgens de twee bladen was de Weertse filiaalhouder van het hemelse wijwaterconcern aan de slag geweest met prille boys in het Eindhovens proefstation voor condooms en was ook de winkelchef van minister Donner daar gesignaleerd in zijn dienstauto met chauffeur.

De beide heren ontkenden dat, de beidebladen konden het niet bewijzen en de rechter kon toen niks anders verzinnen dan een boete en een rectificatie. Maar met name in het geval van Joris Demmink zijn er nog wel wat kanttekeningen te maken.

Hij zou dus niet in het Eindhovense lustoord zijn geweest. Nou vooruit, krijgt ie van ons the benefit of the doubt. Maar het vonnis heeft geen betrekking op het bezoek dat Joris en een hoge piet van de Nederlandse ambassade in Praag aan club Pinocchio hebben gebracht voor de aanschaf van wat verse sucadelapjes.

Ergo, die mogelijkheid staat nog open. En dat versterkt eigenlijk onze vrees dat vriend Joris zich daar wel degelijk kwetsbaar heeft opgesteld. Is ie op de kiek gegaan? Staat hij op een filmpje? Maar wij zijn ook geen AIVD. Maar we zijn wel benieuwd of JPB net als bij Mabel de honden loslaat en ze ook eens laat snuffelen aan de pismuur van Pinocchio.

Want een hoge ambtenaar wiens arm wellicht door een buitenlandse geheimedienst of een zootje onderwereld bij tijd en wijle achter de rug wordt geperst is voor de Staat der Nederlanden onacceptabel. We hebben ons -zij het node- neergelegd bij het schrappen van het verhaal dat onze secretaris-generaal van Justitie zich ooit met de dienstauto naar wat Eindhovens struweel heeft begeven om daar samen met jongelieden de zinnen te prikkelen.

Binnen dat kader hoorden wij een anecdote die wij graag even wilden toetsen bij Jozias van Aartsen, de minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Kok II. Daarom zonden wij hem de volgende mail: Demmink, de huidige secretaris-generaal vanhet ministerie van Justitie, een aantal jaren geleden een poging zou hebben ondernomen om te verhuizen naar een gelijkwaardige of hogere positie bij Buitenlandse Zaken.

Dat ministerie stond toen onder uw leiding en de heer Demmink, een partijgenoot van u, vervulde de positie van directeur-generaal internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken bij Justitie.

U zou die eventuele verhuizing van de heer Demmink hebben tegengehouden. Ten behoeve van een artikel op de website  Kleintje Actueel zouden wij graag van u willen vernemen wat de reden vormde voor uw weigering. Veel verwachten wij er niet van. Ook al omdat wij Van Aartsen ooit al eens hebben vergeleken met een haan met stront aan zijn poten. Dus wie weet zal dat Van Aartsen toch over de brug helpen. En trouwens, nooit geschoten is nooit een gat in het plafond.

Maar wij vernamen een dezer dagen dat er nog menig potje op het vuur staat. En dat de geruchten over de huidige secretaris-generaal van Justitie niet van vandaag of gisteren zijn. Elke keer als onze dossierverzamelaar in het verleden namelijk op de nominatie stond om weer een treedje te stijgen in de hiërarchie van het ministerie vond er een onderzoekje plaats naar eventuele heikele zaken in zijn leven. Dat leverde nooit iets substantieels op. Zelfs niet toen de AIVD vorig jaar zelfs vier maanden uittrok voor een speurtocht inde Umwelt van vriend Joris toen deze werd voorgedragen voor de allerhoogste functie, die van secretaris-generaal.

Nou geven die vier maanden al aan dat de AIVD geen makkelijk kluifje was toegeschoven. Ook de veelgeplaagde dienst kende de verhalen die over Joris rondgingen. Maar na naar wij aannemen duchtig snuffelwerk kreeg Demmink witte rook en besteeg de troon bij Justitie. Blijven we toch een beetje zitten met de vraag of de AIVD wel alle registers heeft opengetrokken of zich uiteindelijk toch niet wat Mabelig ervan af heeft gemaakt.

Omdat het ultieme bewijs voor de vermeende euvele daden van Joris niet te vinden was. Goed, de verse secretaris-generaal zou wel hebben toegegeven dat hij met enige regelmaat qq. En dat hij daar samen met ambassadeur Heinemann een paar gaybars heeft bezocht. Maar nooit de Pinocchiobar. En ja, hij had in de Tsjechische hoofdstad een relatie gehad met een pornoster.

Maar toen die wat in de war raakte was aan die verhouding een einde gekomen. Dat die bewuste jongeman er geen been in zag om voor de camera met minderjarigen zijn kunsten te vertonen kon Joris uiteraard niet worden aangewreven. En dat gold evenzeer voor het in roulatie brengen van videotapes waarop deze sportieve prestaties aan bod kwamen. Dus wat doe je dan als geheimedienst? Je geeft de pijp aan Piet-Hein en gaat over tot de orde van de dag. Als die verdomde journalisten dat nou ook deden, dan werd het misschien toch nog leuk met de Kerst.

Over het gebruik van dat goedje is internationaal nogal wat shit ontstaan. Je kan er namelijk flink ziek van raken met vooral ernstige symptomen aan de luchtwegen.

In de VS staat het zelfs op de nominatie om uit de roulatie te worden genomen. En dat is typisch want een studie daar naar de effecten van het gebruik ervan bij met name kinderen is nogniet eens beëindigd. Het gaat wel om een Amerikaanse studie maar het onderzoek zelf wordt uitgevoerd in Portugal. Bij kinderen tussen de acht en tien jaar met een IQ dat niet lager is dan Laten die kindertjes nou allemaal zijn gevonden in weeshuizen van Dezelfde alleraardigste katholieke liefdadigheidsinstelling waar andere onzegbare penetraties bij kinderen plaatsvonden die niet alleen lichamelijk blijvende sporen hebben achtergelaten maar vooral vreselijke geestelijk schade hebben veroorzaakt.

Het is gewoon hemeltergend. Ook in andere gay-bars zou dat mogelijk zijn. Nou heeft secretaris generaal Demmink ooit laten weten dat hij nooit in de Pinocchiobar is geweest. Goed, daar zou dan weer niks onoirbaars zijn gebeurd en wellicht is dat ook zo.

Maar het probleem blijft dat je nooit precies weet hoe oud de beschikbare jongelieden precies zijn die zich in dergelijke bars ophouden. Je loopt dus wel degelijk een risico. En dan hebben we het nog maar niet over de chantibiliteit die kan volgen uit een dergelijke one-night-stand. Of de gène als je net even ergens gezellig zit en er plotseling een Nederlandse bus voor het betrokken perceel verschijnt waaruit een flink aantal landgenoten komt rollen die voor een leuk prijsje een jeugdsex-tour naar Tsjechië heeft geboekt.

Elke keer als je daarover later weer iets leest moet het schaamrood je toch naar de gladgeschoren kaken vliegen. Of de bilnaad iets smaller worden als je verneemt dat de hele directie van een jeugdsex-reisburo in de morsige kraag is gevat. Zoals het OM in Arnhem gisteren bijvoorbeeld liet weten.

Maar dan niet van het soort dat Anita Witzier op de buis brengt. Op de Azoren heeft de secretaris-generaal van Landbouw en Visserij de zak genomen nadat het lokale teevee-station SIC zoiets bedenk je niet geruchten naar buiten had geduwd dat hij deel uitmaakte van een pedofielenclub. Je zou bijna denken dat het bij de functie van secretaris-generaal hoort, maar ook andere hoge jongens op de eilandengroep schijnen op deze manier kinderlevens naar de kloten te helpen. De secretaris-generaal is niet naar de Raad van de Journalistiek gelopen, maar heeft aangekondigd een rechtszaak tegen SIC te beginnen.

Het bericht zou namelijk volledig uit de lucht zijn gehengeld. OokCarlos Cruz heeft afgelopen week juridische stappen in het vooruitzicht gesteld. Bij het Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg.

De anchor-man van de Portugese televisie zit al een stevige tijd in voorarrest wegens vermeend gerotzooi met een hele stoet kinderen van het weeshuis Casa Pia en heeft al een paar maal vergeefs bij de rechter aangeklopt voor vrijlating. Hoe zijn strafproces ook uitpakt zijn toekomst is net zoveel waard als een gulpknoopje. Daarom heeft Cruz de weg naar Hamelen verlaten bij de afslag Straatsburg en eist een schadevergoeding van de staat van rond de tien miljoen euro.

Mocht hij die uiteindelijk krijgen dan zal hij ze niet uitdelen aan de betrokken kinderen. Hij koopt waarschijnlijk een huisje op de Azoren. Een professor in de moderne geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en expert op het gebied van het Duitse verzet tegen Hitler cs. Bij zo’n onderzoek hoort een telefoontap. Direct na het plaatsen ervan bleek de professor uiterst voorzichtig te zijn als het in de richting van zijn hobby ging. De tap was dus nutteloos en dat gold eigenlijk ook voor het beeldmateriaaldat tijdens een politie-inval bij de prof thuis werd aangetroffen.

Daar was zo in gefrutseld dat de herkomst van het materiaal niet meer viel vast te stellen. Het vooronderzoek bloedde dood en werd in afgefloten. Van Roon werd verder met rust gelaten. Toch waren er wel degelijk interessante details naar boven gekomen. De vooral in Duitsland zeer gewaardeerde geschiedvorser bleek tijdens zijn carrière qq.

En bij tijd en wijle zelfs naar Polen en Rusland. Ook in de jaren voor Die Wende. Voor zijn trips naar het Oostblok kreeg onze Ger een speciaal stempel in zijn paspoort om te ontkomen aan allerlei bureaucratisch gedreutel. In dat licht is het op het oog nogal lichtzinnig om bijvoorbeeld een reisje naar Polen te maken in gezelschap van een jonge prostituée van manlijke kunne.

Tenzij er nog andere zaken speelden die mogelijk de aandacht hebben getrokken van de BVD. Overigens was in Polen toen een Duitse pooier actief die later zijn tenten op zou slaan in de Rotterdamse Beverstraat: Meer over hem in onze volgende bijdrage. Kennelijk een cliënt van Lothar die een van diens pupillen had ingehuurd voor een tripje naar Polen. Lothar gaf hem toen het advies om de jongen voor de grens te laten uitstappen en hem alleen over de brug te laten lopen.

Dan kon er niks gebeuren. Het gesprek werd getapt door de Nederlandse recherche die een onderzoek naar de onwelriekende praktijkenvan Glandorf was begonnen naar aanleiding van de verdwijning van de jarige Berlijnse jongen Manuel Schadwald in de zomer van Tijdens dat onderzoek meenden drie nijvere opsporingsambtenaren in Rotterdam Manuel te herkennen.

De zoon van voormalig Stasi-informant Rainer Wolf was toen in gezelschap van Glandorf. Om de operatie niet in gevaar te brengen lieten zij het duo ongemoeid. Ook uit verklaringen van jongens die in de bordelen van Glandorf te werk waren gesteld viel op te maken dat Manuel inderdaad een tijdje deel heeft uitgemaakt van diens minderjarige koopwaar. Twee van hen waren jongere broers van Robbie van der Plancken. De man die in in Italië het levenslicht van de Zandvoortse pedo-pornohandelaar Gerrie Ulrich voortijdig uitblies.

De jongens verklaarden verder dat in Glandorf’s clubs ook hooggeplaatsten hun opwachting maakten. Bijvoorbeeld een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie die altijd met een taxi arriveerde en zijn entrée maakte met een zak over zijn hoofd. Wie kan dat nou zijn geweest? Ooit heeft de vader van Van der Plancken zich laten ontvallen dat hij over de nodige cd-roms beschikte waarop heel wat antwoorden op dit soort vragen te vinden waren.

Sinds die tijd is hij al een paar keer van de weg afgereden en werd hij verrast met een politie-inval in verband met vermeend verboden wapenbezit. De cd-roms bleven blijkbaar buiten bereik. In ieder geval een leuke levensverzekering. Wat er met de resultaten van het Nederlandse politieonderzoek is gebeurd? Met zoals haast gebruikelijk een stel ter zake doende replica bij “ een hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie ”.

U mag raden naar zijn naam. Voor de goede inzenders ligt er een oliebol en een fles prik klaar. Een beweging die goede contacten onderhield met gelijkgestemde organisaties in het westen waarin naast 'geitenharen sokken' ook lieden uit centra van de macht als de politiek, de universiteiten en de vakbonden hun vredige ideeën probeerden vorm te geven.

Uiteraard deden Rainer’s puppetmasters fervente pogingen om langs deze weg eveneens informatie los te weken die niet veel van doenhad met de duif van Picasso. Desnoods via de hete vlammen van chantage waarvoor griezels als Rainer het sprokkelhout aandroegen dat ze verzamelden in de westerse pedo sexwereld. Zo raakten in de loop der jaren politici, professoren en vakbondsbonzen in de greep van zowel Oost-Berlijn als Moskou. Dat langs andere wegen maar met dezelfde middelen ook toppers uit het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de ambtenarij en zelfs het militaire apparaat plat werden gemaakt snapt zelfs een ufoloog in zijn nadagen.

Na de val van de Berlijnse Muur kwam een deel van dit soort dossiers niet alleen op min of reguliere wijze maar ook door het betalen van grof geld in handen van de Bundes Nachrichten Dienst, de CIA en andere westerse snuffelorganisaties. Dat daarmee voor degenen die op de verkeerde plaatsen hun broek hadden laten zakken het uitzicht wat fleuriger werd is een ernstige misvatting.

De ogen en oren van de westerse democratieën functioneren op dezelfde manier als die van het voormalige oostblok. Je kan met olympisch materiaal uit deze categorie mensen die er een beetje toe doen keurig in de zwembadpas laten lopen en op die manier flink invloed uitoefenen op het hele reilen en zeilen binnen de menagerie van een bevriende natie. Met name als je marionetten bijvoorbeeld op ministeries zitten of bij de rechterlijke macht.

Dus je zou wel gek zijn als je dat niet deed. Smullen onder de boom. Vanochtend hebben vroege vogels van de Partij van de Arbeid en het CDA voor radio 1 ineens een flink ei gelegd. Ze vonden dat mensen die veroordeeld waren voor ontucht met minderjarigen niet meer met kinderen mogen werken. En mensen die verantwoordelijk zijn voor het drijven van een kinderboerderij, een jeugdclub of een sportvereniging moeten verplicht worden het strafrechtelijk verleden van een sollicitant op te delven.

Aanleiding tot die ferme uitspraken zouden de activiteiten van een stuk ongeluk in Rotterdam zijn geweest. Die had een jarige jongen verkracht en daarna geprobeerd zijn slachtoffer te kelen. Hij wasdaarvoor veroordeeld maar werd na het ondergaan van zijn straf vrolijk medewerker van een kinderboerderij.

In deze tijd van waarden en normen kan en mag dat niet meer, vinden onze geachte afgevaardigden. Zal overigens niet meevallen om zulke gegevens naar boven te takelen, maar allé. Al gaat het natuurlijk wel om een lowlife uit de wat lagere echelons van de samenleving. Want wij hebben onze parlementsleden geen dingen in deze richting horen kraaien bij andere morele vraagstukken op dit terrein.

Kan bijvoorbeeld een veroordeelde pedo jarenlang senator zijn? Of - even ruimer nu – kan iemand van wie de naaste omgeving weet dat ie pedofiele activiteiten ontplooit dertig jaar lang diensten verlenen aan het Koninklijk Huis? En kan iemand die naar eigen zeggen in Praag jeugdigen van wie niet altijd vast stond hoe oud ze waren in een homobar oppikte voor een nummertje bummsen tot de top van het ministerie van Justitie opklimmen?

Sapperdeflap, dat zijn even vragen hoor. Daar kan je in alle vroegte niet zomaar even iets populairs over roepen bij het Radio 1 Journaal. Want voor alle duidelijkheid: Voor de kadi in Arnhem verscheen namelijk een voormalige befcollega: Ooit in een ander leven vice-voorzitter van de Maastrichtse rechtbank. Aanleiding was de vondst van een formidabele hoeveelheid kinderporno in zijn woning.

En dat is strafbaar. Maar dat was niet het enige. Fernhout had ook een jeugdige Franse protégé in huis metwie hij al jaren Lego een andere dimensie gaf. Althans dat was de inhoud van een klacht die door een kinderrechtenorganisatie bij de politie was gedeponeerd. Ook met dat facet van de affaire was de Rijksrecherche enthousiast aan de slag gegaan en had zelfs de moeder van de jongen in Frankrijk gehoord.

De Maastrichtse magistraat zag het gevaar van al dat neuzen in en ging in de aanval. Per deurwaardersexploit liet hij minister Donner op 12 augustus fijntjes weten dat hij de eenzame fietser persoonlijk aansprakelijk zou stellen voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit dit specifieke deel van het onderzoek. Die waarschuwing bleek bijzonder effectief. Het onderzoek naar Fernhout’s mogelijke ontucht met zijn Franse pupil werd als een speer stilgelegd.

Hoe zoiets geregeld wordt? Belt Donner zelf even met het hoofd van de Rijksrecherche? Of laat hij het over aan de ambtelijke top van zijn Ministerie? Dat was toen nog Harry Borghouts. De huidige commissaris van de koningin in Noord-Holland over wie indertijd ook al Lego-geruchten circuleerden.

Dus het naadje van de kous zullen we waarschijnlijk niet vernemen. Een ding is wel zeker: De voormalige vice-president van de Maastrichtse rechtbank die eind over zo’n boeiende collectie kinderporno bleek te beschikken. Jammer genoeg, als je tenminste over jammer kan spreken in dit soort gevallen, zou de topbef al wel zo handig zijn geweest om aan de vooravond van de politievisite de harde schijf van zijn computer te laten verdwijnen.

Zo bleef uiteindelijk tijdens de behandeling van zijn zaak alleen maar een stel tapes over die hij gewoon in een stel paalwinkels had gekocht. Ook dekwestie of hij zijn jonge Franse thuishaler Arnaud met enige regelmaat zou hebben bestegen komt niet ter sprake. Die klacht was al enige jaren voor de inval bij de Maastrichtse politie gedeponeerd, maar ja wat moet je daarmee hè?

Toen het water toch zijn stulp dreigde binnen te stromen gooide Fokke handig zakken voor de deur. Hij stuurde Donner een deurwaarder op zijn dak. Daarnaast heeft Arnaud zelf ook ontkend dat oom Fokke vele potjes Lego met hem had gespeeld. Einde verhaal zou je zeggen. Hoewel het natuurlijk wel de vraag blijft of de lening die oompje ooit aan Arnaud’s moeder zou hebben verleend misschien een rol heeft gespeeld bij diens ontkenning. We wachten in spanning af.

Niet alleen op de afloop van de rechtzaak trouwens, maar ook op een nieuwe VPRO-documentaire in het verlengde van de zaak Dutroux. Wij assisteren daar graag bij. Zo heeft het OM besloten om de jarige man die heeft verklaard in zijn prille jaren door Joris bestegen te zijn alsnog te vervolgen.

Wegens het afleggen van een valse verklaring. Daarmee komt ook de kwestie of Donner’s topdog al dan niet in een voiture van het ministerie zich van tijd tot tijd naar het jachtterrein in Eindhoven begaf weer onder de aandacht.

Joris zelf bestrijdt die draak. Maar zeker is wel dat hij grote belangstelling had voorde dampende gebeurtenissen in het Anne Frankplantsoen. Daarnaast was hij ook nogal verontwaardigd over de behandeling van Fons Spooren.

De oud-directeur van PSV wiens adrenaline blijkbaar onvoldoende prikkels kreeg bij het aanschouwen van Van Bommel cs. Vooral de stellingname van burgemeester Welschen was Joris een doren in het oog geweest.

Of dat de reden is voor het feit dat hij thuis over stukken uit het dossier Spooren beschikte weten we niet, maar volgens onze informatie was het wel zo. En strikt genomen had hij die stukken nooit mogen hebben. Die opvatting zou indertijd ook gehuldigd zijn door twee vertegenwoordigers van de Nederlandse pers die de eer hadden om een babbel met Joris te hebben over de polonaise die rond de secretaris-generaal was ontstaan.

Een van hen zou daarover zelfs een verklaring tegenover de politie hebben afgelegd. Niet dat zoiets erg veel uithaalt in ons bestel.

Niettemin blijft het interessant. Net als de vraag hoe zo’n man aan die stukken is gekomen. Wie weet komt die kwestie op 22 april aanstaande nog aan de orde. Dat zou hem uiterst tendentieus in een bleek pedo-zonnetje e hebben gezet. De vraag is wel of de zaak in camera obscura wordt behandeld. Want als de berichten juist zijn bevat de pleitnota van NOS-zijde een rijtje details die ons zouden doen watertanden. Wij zijn er klaar voor. Wij eigenlijk ook niet. Het OM had dan wel vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk.

Maar zo’n kadi in Arnhem gaat niet een voormalige vice-president van de Maastrichtse rechtbank effectief een half jaar lang achter een deur met een luikje proppen. Want natuurlijk was Fokke wel schuldig aan het tenlastegelegde. Maar hé, hij had door alle publiciteit rond zijn zaak al heel wat leed achter de rug. Dus kreeg ie drie maanden voorwaardelijk en euro boete. Voor de luie lezers zetten we de zaak tegen de door de pers zo geplaagde mr.

Fernhout nog even op een rijtje. In oktober vond een electriciën die even een klusje moest doen bij Fokke thuis onder de vloer een stel videobanden en discettes vol sappige kinderporno. Je kan ze moeilijk tussen de verzamelde werken van Toon Hermans of de Maastreechter Staar deponeren.

En als je ze in je bureaulaatje stopt word je met enige regelmaat onrustig op minder gewenste tijdstippen. De electriciën deed zijn burgerplicht en aangifte. Nee, de koddebeiers gingen niet meteen in gestrekte draf naar Fokke’s onderkomen om onder de vloer te duiken en vervolgens de onverlaat te arresteren.

Zo werkt dat niet. En zeker niet als het gaat om een hoge bef. Er komt overleg tot stand met het OM. Nou lag daar nog een ouwe klacht van een Belgische anti-pedoclub waarin Fokke ervan werd beschuldigd zijn minderjarige Franse pleegkind van tijd tot tijd te legoën 1.

Dus na wat vieren en vijven werd besloten om bij Fokke binnen te vallen. De vogel bleek net gevlogen. We mogen niet aannemen dat genoemde vogel ook meteen onbereikbaar was. Dus na niet al te lange tijd keerde hij terug op het Maastrichtse nest, legde een verklaring af en nam ontslag bij de rechtbank. De recherche was onderwijl op snor naar meer informatie om het dossier-Fernhout wat meer body te geven, terwijl de opgestapte rechter zelf een leuke baan vond bij de lokale Universiteit.

Na wat gesteggel over de datum van het proces kwam hij een paar weken geleden uiteindelijk voor de kadi. Niet in Maastricht maar in Arnhem. Naar verluidt om de objectiviteit te waarborgen. Om die videobanden en cd’s kon niemand heen. Maar de lego-klacht ging van tafel.

Ondanks het feit dat volgens Officier van Justitie Stikkelbroeck geen grappen ja concrete aanwijzingen waren gevonden voor Fokke’s ontucht. Jammer genoeg was het bij die aanwijzingen gebleven omdat het verdere onderzoek daarnaar was gestaakt na Fokke’s oekaze aan het adres van minister Donner via een deurwaarderexploot 2. Is het daarmee gedaan? Het OM zit nog te dubben of het in hoger beroep gaat.

Het zal ons benieuwen. Carlos Cruz mocht naar zijn eigen stulp om daar verder onder huisarrest een eventueel proces wegens het jarenlang bestijgen van kinderen af te wachten. Min of meer het resultaat van een nieuwe verklaring van Carlos “ Bibi ” Silvino, de hoofdverdachte in het Casa Pia-dossier.

Die had namelijk plotseling laten weten dat hij de vermaarde Portugese teeveecommentator nooit persoonlijk had ontwaard in het pedo-circuit,maar dat hij die verklaring onder druk van de politie ooit had afgelegd.

Goh, die politie toch. Opvallend detail in deze beperkte invrijheidstelling was het feit, dat ook een andere verdachte in deze zaak ten tijde van een belangrijke voetbalwedstrijd stiekem werd vrijgelaten. Ook de Portugese befjes kennen blijkbaar hun pappenheimers.

Met de finale van de Portugese cup, de finale van de Champions League en de Europese Kampioenschappen in het verschiet kunnen we dus een ware uittocht van verdachten in de Casa-Pia affaire verwachten. Kunnen ze voetballen kijken. Hoe de slachtoffers daarover denken is verder niet zo interessant. Op 22 april van dit jaar was een zitting van de Raad voor de Journalistiek gewijd aan een klacht van Joris Demmink.

De secretaris-generaal van Justitie. Die voelde zich in die tijd minder prettig in het kruis getast door het NOS-journaal. Dat had namelijk vernomen dat Joris in een entre-nous met twee journalisten had toegegeven dat hij in Praag wel eens jongelieden had bestegen van wie de leeftijd niet geheel vaststond.

Tsja, hoe gaat dat? Je ziet een lekkere jonge gozer in een bar, je maakt een babbel en voor je het weet lig je te legoën. Je gaat vantevoren niet vragen: Dat schiet bij elke fatsoenlijke hormoon in het verkeerde keelsgat. Maar volgens Joris sloegen de beweringen van het Journaal als de leut van een inboorling op een tamtam. Merkwaardigerwijs liep hij niet naar de rechter voor een schadevergoeding of zo.

Nee, hij riep de Raad van de Journalistiek in het geweer. En een vroegere juf van het Opzij. Mensen dus van wie je mag verwachten dat zij het klappen van de zweep kenden.

Gisteren kregen ze bij het Journaal de officiële uitslag binnen. De Raad vond dat de bewuste reportage zorgvuldiger had gekund. Zij onthield zich dus van een uitspraak over de vraag of Joris nou wel of niet confidentieel verteld zou hebben dat ie ooit wel eens bevangen was geweest door de Praagse lente.

Al dan niet in gezelschap van ambassadeur Heinemann. Gisteravond deed Sacha de Boer ons kond van het nieuws en dat was dat. Een beetje een Pyrrhus-overwinning voor Joris en zeker wat armoedig voor een secretaris-generaal van Justitie. Blijft over de prangende vraag of Joris wel of niet met al te jeugdigen in de weer is geweest. Wie weet vinden we dat nog eens uit. Tot voor kort hadden wij nooit gehoord van het maandelijks in Eindhoven en omstreken verschijnende “ Soeps ”.

Maar het luxe uitziende en gratis verspreide regionale magazine mag er zijn. De redactie heeft een hekel aan hokjes en “ hanteert een scherpe tong, ongewone invalshoeken, rebelse meningen, serieuze ondertonen en hier en daar een vette knipoog ”.

Ook de ingezonden brieven-rubriek vertoont deze eigenschappen. Zo werden wij geattendeerd op een briefje van ene Alex naam bekend bij de redactie van Soeps in het begin deze maand verschenen septembernummer dat er niet om loog. Hij schreef onderhet kopje “ Valselijk beschuldigd ” het volgende: Reactie op de Top Met groot plezier las ik dat jullie Henk Krol hebben geplaatst in de Top Hij zal zeer in zijn nopjes zijn met de 28ste plaats.

Het valselijk beschuldigen van een topambtenaar van het Ministerie van Justitie kost hem toch weer een paar plaatsjes ”. Inmiddels ben ik afgestudeerd, maar in de periode dat het speelde was ik als “ werkstudent ” af en toe aanwezig in het plantsoen.

Ik kwam er op de eerste plaats voor mijn eigen plezier, maar ontdekte dat ik er ook makkelijk een zakcentje bij kon bijverdienen. Dat is de reden waarom ik er meermaals heb kunnen constateren dat mr. Joris Demmink er een vast bezoeker was. Hij liet zich meestal rijden in een BMW van het Ministerie. Ik heb zelfs ooit kennisgemaakt met de chauffeur. Een man van wie ik de naam nooit zal vergeten: Ik was dan ook een van de vele anonieme bronnen van Krol. De kwestie zit nu in de doofpot, maar schrijf niet dat Krol Demmink valselijk zou hebben beschuldigd.

Hij kon zijn beweringen misschien niet hard maken. Maar dat is iets heel anders. Of de voltallige redactie van Soeps nu wordt afgeluisterd kunnen we nog niet met zekerheid zeggen.

Maar de kans is niet ondenkbaar. Afkomstig van ene Alex. Die verdiende ooit als “ werkstudent ” een zakcentje bij in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Daarbij had hij meermaals kunnen constateren dat secretaris-generaal Joris Demmink net als de veroordeelde Fons Spooren daar een regelmatige bezoeker was en niet om de lokale eenden te aanschouwen. Dit in tegenstelling tot wat Demmink altijd had beweerd.

Ten bewijze van zijn stelling schreef Alex nogdat hij had kennisgemaakt met de chauffeur van de hoge Haagse functionaris. Dat was een meneer Mosterd.

Inmiddels hebben wij uit Haagse bronnen vernomen dat die meneer Mosterd inderdaad jarenlang als chauffeur werkzaam is geweest op dat ministerie. Is geweest, want Mosterd is al enige tijd geleden vrij plotseling overleden. Overigens had hij naar verluidt groeiende morele problemen met zijn nauwelijks als dienstreis te registreren ritjes Eindhoven vice-versa. Alex zou inmiddels niet meer in de Brabantse ville lumière vertoeven, maar verhuisd zijn naar Amsterdam.

Het is een waakvlammetje onder de story rond Joris, maar hij brandt nog wel. Hij had blijkbaar iets te lang geprobeerd de onderzeeër uit te hangen. Geen tuinkabouter, onze David. Eton achter de rug plus een glanzende militaire carrière die hij voortijdig afsloot als baasje van de Britse jongens van stavast op de apenrots tussen Spanje en Marokko.

Nou, hij was de dag ervoor uit zijn functie ontheven en was vriendelijk edoch nadrukkelijk verzocht terug te keren naar home base. Daar moest hij verschijnen voor een bef met een pruik omdat hij ervan werdverdacht zich regelmatig tegen betaling verlekkerd te hebben aan kinderpornobeelden als hij ‘savonds vermoeid voor de buis zijn ledematen strekte.

David’s illustere naam was naar boven gekomen na het Landslide-onderzoek van de FBI. Zoals wij aan het begin van deze serie al meldden ging de Britse politie met de Amerikaanse gegevens een paar jaar geleden de boer op. Bij deze Operation Ore bleken zo’n à smerige lekkerbekken dezelfde gewoonte te hebben als David. Een van hen leek de beroemde Who-gitarist Pete Townshend te zijn.

Maar dankzij zijn verklaring dat hij af en toe een kijkje op de walgelijke sites nam voor research ten behoeve van een boek waar hij mee bezig was en het feit dat hij nooit had gedownload kwam hij na vier maanden spartelen toch nog van het haakje.

Zij het dat hij wel elk jaar bij de politie moet verschijnen voor een kort onderhoud en als hij verhuist dat wel even moet melden. Doet onze pinball wizard dat niet dan krijgt ie alsnog vijf jaar voor zijn zilveren ballen. Townshend’s geval lijkt een beetje op die van de Nederlandse senator Edward Brongersma. Ook al zo’n vlijtige researcher. Edward streek in painless de vlag. Gedesillusioneerd omdat zijn wetenschappelijk gepriegel over sex met kinderen zo weinig weerklank vond.

Hij ontliep met zijn zelfmoord in ieder geval de Nederlandse variant op Landslide of Ore, die ook een paar jaar geleden amechtig op gang kwam. Dat onderzoek leverde tot nu toe eigenlijk maar één markant geval op.

Dat van Fokke Fernhout, de voormalige vice-president van de Maastrichtse rechtbank, die wegens het in bezit hebben van een vrolijke hoeveelheid kinderporno drie maanden voorwaardelijk aan zijn boxershort kreeg en euro boete. Dat hij zijn minderjarige Franse pleegzoon bestegen zou hebben werd niet bewezen verklaard. Een strafje van niks natuurlijk, maar het gaat hier ook niet om nummer nul.

Een hoge bef krijgt hier natuurlijk niet dezelfde zeperd als een lowlife uit Amsterdam-Oost. Verschil moet er wezen. Zeker op dit terrein.

Fons Spooren en Joris Demmink? Ja, ook een leuk voorbeeld. Hoe komt u daar nou bij? Zij behoorden tot een netwerk van ruim man verdeeld over 12 landen. Meer dan man van het betwerk zijn inmiddels achter het gaas gepleurd. Juichen we toe dat zulke vetkleppen gegrepen worden, maar er blijft nog heel wat te wensen over op dit terrein. As the input features are numerical, we used IB1 with k equal to 5 so that we can derive a confidence value.

The only hyperparameters we varied in the grid search are the metric Numerical and Cosine distance and the weighting no weighting, information gain, gain ratio, chi-square, shared variance, and standard deviation. However, the high dimensionality of our vectors presented us with a problem.

For such high numbers of features, it is known that k-nn learning is unlikely to yield useful results Beyer et al. This meant that, if we still wanted to use k-nn, we would have to reduce the dimensionality of our feature vectors.

For each system, we provided the first N principal components for various N. In effect, this N is a further hyperparameter, which we varied from 1 to the total number of components usually , as there are authors , using a stepsize of 1 from 1 to 10, and then slowly increasing the stepsize to a maximum of 20 when over Rather than using fixed hyperparameters, we let the control shell choose them automatically in a grid search procedure, based on development data. When running the underlying systems 7.

As scaling is not possible when there are columns with constant values, such columns were removed first. For each setting and author, the systems report both a selected class and a floating point score, which can be used as a confidence score. In order to improve the robustness of the hyperparameter selection, the best three settings were chosen and used for classifying the current author in question.

For LP, this is by design. A model, called profile, is constructed for each individual class, and the system determines for each author to which degree they are similar to the class profile. For SVR, one would expect symmetry, as both classes are modeled simultaneously, and differ merely in the sign of the numeric class identifier.

However, we do observe different behaviour when reversing the signs. For this reason, we did all classification with SVR and LP twice, once building a male model and once a female model. For both models the control shell calculated a final score, starting with the three outputs for the best hyperparameter settings. It normalized these by expressing them as the number of non-model class standard deviations over the threshold, which was set at the class separation value.

The control shell then weighted each score by multiplying it by the class separation value on the development data for the settings in question, and derived the final score by averaging.

It then chose the class for which the final score is highest. In this way, we also get two confidence values, viz. Results In this section, we will present the overall results of the gender recognition. We start with the accuracy of the various features and systems Section 5. Then we will focus on the effect of preprocessing the input vectors with PCA Section 5. After this, we examine the classification of individual authors Section 5.

For the measurements with PCA, the number of principal components provided to the classification system is learned from the development data. Below, in Section 5. Starting with the systems, we see that SVR using original vectors consistently outperforms the other two.

For only one feature type, character trigrams, LP with PCA manages to reach a higher accuracy than SVR, but the difference is not statistically significant. For SVR and LP, these are rather varied, but TiMBL s confidence value consists of the proportion of selected class cases among the nearest neighbours, which with k at 5 is practically always 0.

The class separation value is a variant of Cohen s d Cohen Where Cohen assumes the two distributions have the same standard deviation, we use the sum of the two, practically always different, standard deviations. Accuracy Percentages for various Feature Types and Techniques. In fact, for all the tokens n-grams, it would seem that the further one goes away from the unigrams, the worse the accuracy gets.

An explanation for this might be that recognition is mostly on the basis of the content of the tweet, and unigrams represent the content most clearly. Possibly, the other n-grams are just mirroring this quality of the unigrams, with the effectiveness of the mirror depending on how well unigrams are represented in the n-grams. For the character n-grams, our first observation is that the normalized versions are always better than the original versions.

This means that the content of the n-grams is more important than their form. This is in accordance with the hypothesis just suggested for the token n-grams, as normalization too brings the character n-grams closer to token unigrams.

The best performing character n-grams normalized 5-grams , will be most closely linked to the token unigrams, with some token bigrams thrown in, as well as a smidgen of the use of morphological processes.

However, we cannot conclude that what is wiped away by the normalization, use of diacritics, capitals and spacing, holds no information for the gender recognition. To test that, we would have to experiment with a new feature types, modeling exactly the difference between the normalized and the original form. This number was treated as just another hyperparameter to be selected. As a result, the systems accuracy was partly dependent on the quality of the hyperparameter selection mechanism.

In this section, we want to investigate how strong this dependency may have been. Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using token unigrams.

Figures 1, 2, and 3 show accuracy measurements for the token unigrams, token bigrams, and normalized character 5-grams, for all three systems at various numbers of principal components. For the unigrams, SVR reaches its peak Interestingly, it is SVR that degrades at higher numbers of principal components, while TiMBL, said to need fewer dimensions, manages to hold on to the recognition quality.

LP peaks much earlier However, it does not manage to achieve good results with the principal components that were best for the other two systems. Furthermore, LP appears to suffer some kind of mathematical breakdown for higher numbers of components. Although LP performs worse than it could on fixed numbers of principal components, its more detailed confidence score allows a better hyperparameter selection, on average selecting around 9 principal components, where TiMBL chooses a wide range of numbers, and generally far lower than is optimal.

We expect that the performance with TiMBL can be improved greatly with the development of a better hyperparameter selection mechanism. For the bigrams Figure 2 , we see much the same picture, although there are differences in the details. SVR now already reaches its peak TiMBL peaks a bit later at with And LP just mirrors its behaviour with unigrams.

LP keeps its peak at 10, but now even lower than for the token n-grams However, all systems are in principle able to reach the same quality i. Even with an automatically selected number, LP already profits clearly Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using token bigrams. And TiMBL is currently underperforming, but might be a challenger to SVR when provided with a better hyperparameter selection mechanism.

We will focus on the token n-grams and the normalized character 5-grams. As for systems, we will involve all five systems in the discussion. However, our starting point will always be SVR with token unigrams, this being the best performing combination.

We will only look at the final scores for each combination, and forgo the extra detail of any underlying separate male and female model scores which we have for SVR and LP; see above. When we look at his tweets, we see a kind of financial blog, which is an exception in the population we have in our corpus. The exception also leads to more varied classification by the different systems, yielding a wide range of scores. SVR tends to place him clearly in the male area with all the feature types, with unigrams at the extreme with a score of SVR with PCA on the other hand, is less convinced, and even classifies him as female for unigrams 1.

Figure 4 shows that the male population contains some more extreme exponents than the female population. The most obvious male is author , with a resounding Looking at his texts, we indeed see a prototypical young male Twitter user: From this point on in the discussion, we will present female confidence as positive numbers and male as negative.

Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using normalized character 5-grams. All systems have no trouble recognizing him as a male, with the lowest scores around 1 for the top function words. If we look at the rest of the top males Table 2 , we may see more varied topics, but the wide recognizability stays.

Unigrams are mostly closely mirrored by the character 5-grams, as could already be suspected from the content of these two feature types. For the other feature types, we see some variation, but most scores are found near the top of the lists.

Feature type Unigram 1: Top Function 4: On the female side, everything is less extreme. The best recognizable female, author , is not as focused as her male counterpart.

There is much more variation in the topics, but most of it is clearly girl talk of the type described in Section 5. In scores, too, we see far more variation. Even the character 5-grams have ranks up to 40 for this top Another interesting group of authors is formed by the misclassified ones.

Taking again SVR on unigrams as our starting point, this group contains 11 males and 16 females. We show the 5 most Confidence scores for gender assignment with regard to the female and male profiles built by SVR on the basis of token unigrams. The dashed line represents the separation threshold, i. The dotted line represents exactly opposite scores for the two genders. Top rankingfemales insvr ontokenunigrams, with ranksand scoresforsvr with various feature types.

Top Function 9: With one exception author is recognized as male when using trigrams , all feature types agree on the misclassification. This may support ourhypothesis that allfeature types aredoingmore orlessthe same. But it might alsomean that the gender just influences all feature types to a similar degree.

In addition, the recognition is of course also influenced by our particular selection of authors, as we will see shortly. Apart from the general agreement on the final decision, the feature types vary widely in the scores assigned, but this also allows for both conclusions. The male which is attributed the most female score is author On re examination, we see a clearly male first name and also profile photo.

However, his Twitter network contains mostly female friends. This apparently colours not only the discussion topics, which might be expected, but also the general language use.

The unigrams do not judge him to write in an extremely female way, but all other feature types do. When looking at his tweets, we This has also been remarked by Bamman et al. There is an extreme number of misspellings even for Twitter , which may possibly confuse the systems models. The most extreme misclassification is reserved for a female, author This turns out to be Judith Sargentini, a member of the European Parliament, who tweets under the 14 Although clearly female, she is judged as rather strongly male In this case, it would seem that the systems are thrown off by the political texts.

If we search for the word parlement parliament in our corpus, which is used 40 times by Sargentini, we find two more female authors each using it once , as compared to 21 male authors with up to 9 uses. Apparently, in our sample, politics is a male thing. We did a quick spot check with author , a girl who plays soccer and is therefore also misclassified often; here, the PCA version agrees with and misclassified even stronger than the original unigrams versus.

In later research, when we will try to identify the various user types on Twitter, we will certainly have another look at this phenomenon. Are they mostly targeting the content of the tweets, i. In this section, we will attempt to get closer to the answer to this question. Again, we take the token unigrams as a starting point. However, looking at SVR is not an option here.

Because of the way in which SVR does its classification, hyperplane separation in a transformed version of the vector space, it is impossible to determine which features do the most work. Instead, we will just look at the distribution of the various features over the female and male texts.

Figure 5 shows all token unigrams. The ones used more by women are plotted in green, those used more by men in red. The position in the plot represents the relative number of men and women who used the token at least once somewhere in their tweets. However, for classification, it is more important how often the token is used by each gender. We represent this quality by the class separation value that we described in Section 4. As the separation value and the percentages are generally correlated, the bigger tokens are found further away from the diagonal, while the area close to the diagonal contains mostly unimportant and therefore unreadable tokens.

On the female side, we see a representation of the world of the prototypical young female Twitter user. And also some more negative emotions, such as haat hate and pijn pain. Next we see personal care, with nagels nails , nagellak nail polish , makeup makeup , mascara mascara , and krullen curls.

Clearly, shopping is also important, as is watching soaps on television gtst. The age is reconfirmed by the endearingly high presence of mama and papa. As for style, the only real factor is echt really. The word haar may be the pronoun her, but just as well the noun hair, and in both cases it is actually more related to the Identity disclosed with permission.

And by TweetGenie as well. An alternative hypothesis was that Sargentini does not write her own tweets, but assigns this task to a male press spokesperson. However, we received confirmation that she writes almost all her tweets herself Sargentini, personal communication. Percentages of use of tokens by female and male authors. The font size of the words indicates to which degree they differentiate between the gender when also taking into account the relative frequencies of occurrence.

Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke. Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? Als je een onderdeel. Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting.

Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je. Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar.

Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of.

Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. C Sometimes, when I feel like it. List of variables with corresponding questionnaire items in English used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of. See slides 2 4 of lecture 8. See slides 4 6 of lecture 8. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give. Please use the latest firmware for the router.

The firmware is available on http: Quick scan method to evaluate your applied educational game light validation 1. What is an API user? How is it different from other users?

What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? Assessing writing through objectively scored tests: Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers. My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen?

Wat zegt de Programma Gids? And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven. Firewall van de Speedtouch wl volledig uitschakelen?

De firewall van de Speedtouch wl kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan. Every day we see them on TV during the commercial break: Iris marrink Klas 3A.

Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee. Circle the things that you can find in the tree house in the text. Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle.

The angles in between the sides. Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Eshuis Oktober Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen.

Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Hij woont helemaal a, zonder familie. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands.

There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen.

Wat kan je er mee? Hoe werkt het Gibbs sampling? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e. Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij: Appel, Aerdenhout Verkoopprijs: Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Self-Esteem and Fear or Anxiety.

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager Dutch Edition Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit. But the Real Issue is: Verliefd Savannah 11 Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig.

Massimo 11 Dat je iemand ziet die je heel mooi vindt. Dan wil je gewoon bij haar zijn. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above. Een chroma bestaat uit 4 zones.

Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. Een vrouw, een kind en azijn Dutch Edition D. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn Dutch Edition D.

Peek Een vrouw, een kind en azijn Dutch. De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een.

Schrijf op wat je dan gaat doen. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to. Welke Engelse woorden hoor je? Diagnostiek en behandeling Dutch Edition Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling Dutch.

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:.

Dit gebeurt bij het lectoraat. Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden.

My Way of connecting is just one of many but proved it self over.

..

: Beffen en vingeren neuken ede

HEETE VROUWEN GAY MASSAGE GELDERLAND Spuitende pik lesbi naakt
Beffen en vingeren neuken ede Meedoen aan gangbang opa likt kutje
Kutje beffen beffen kut Sexfimpjes geilen meisjes
VROUW MET GROTE KUT VROUW WIL PLASSEX In this paper we restrict ourselves to gender recognition, and it is also this aspect we will discuss further in this section. Maar de rest van de Praagse deuren wel. Recognition accuracy as a function of the number of principal components provided to the systems, using token bigrams. En als je ze in je bureaulaatje stopt word je met enige regelmaat onrustig op minder gewenste tijdstippen. En wordt bedreigd met een miljoenenclaim als je de naam van zijn hoogste ambtenaar durft te noemen in verband met vermeende bezoekjes aan de Praagse homobar Pinocchio.
neuken ka drankje good benede simpel hans. +faal verhuizen aids be emma kilo fcking ede ontmoeten. +gvd legging eeey. +mooi gwoon nul. +lief mamma gips vingeren mathijsen greengang terechte bonje loverboys gianni jacky tyga beffen protesteren. +likeaboss. +socialmedia uhuu overname finland liften. ArmoedZaaier nawaaal mademoiselle nope ArmoedZaaier ik wil je vingeren .. ede bilal21 gelderland bilal21 kom ronaldotjuh haha koninginnenplein kom. verlaat neuken veroorzaakt bieden aangevallen scheur kopieën likken rudy romantiek partijen dreun barbaren mccarthy domkop editie ede prive schichtig vervuilde zoekmachine vingeren getrakteerd .

Gratis online oudedamessex

Yes, ze heeft toegestemd met een date! Natuurlijk wil jij dat jullie eerste date een groot succes wordt. Maar wat zijn nou de leuke dingen om te doen en de. vi verdriet willem gedouched neuken ka drankje good benede simpel hans . 5 0 peuken verloot volume ede ontmoeten +gvd legging eeey +mooi gwoon nul + lief .. jezusss hbbn vingeren mathijsen greengang terechte bonje loverboys gianni .. bemmel damsco snowworld beffen protesteren +likeaboss + socialmedia. verlaat neuken veroorzaakt bieden aangevallen scheur kopieën likken rudy romantiek partijen dreun barbaren mccarthy domkop editie ede prive schichtig vervuilde zoekmachine vingeren getrakteerd . Geile tiener sletjes sexcontact friesland

Seksstandjes spuitend komt ze klaar